–Ъ–Њ–ї–Є—З–Ї–∞—В–∞ –Т–Є –µ –њ—А–∞–Ј–љ–∞.

Ќачало ќбщи услови€
–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:75. Error 9: Invalid character
PDF –Ю—В–њ–µ—З–∞—В–∞–є –Х-–њ–Њ—Й–∞

ќбщи услови€ за сключване на сделката
«а всички спорове произлизащи във връзка със и от сключването на договора между клиент и фирма "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ за електронна търгови€ важат следните общи услови€ в техни€ актуален вариант към момента на сключване на договора.

—трани по договора

"»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ, от една страна и регистриран клиент, от друга страна.

ѕредмет на договора
"»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ продава и достав€ продукти до посочени€ от клиента адрес. «аплащането на продуктите може да бъде направено при доставката или предварително по банков път.

—ключване на договора
ƒоговорът се счита за сключен от момента, в който клиентът приеме предложените от "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ услови€ по сделката, направи поръчка и € потвърди. Ќаправена поръчка се счита за анулирана, когато клиентът не потвърди същата.
ѕоръчки могат да се прав€т както през интернет, така и на телефони:

0888741409

Ћице за контакт - ≈велина —тойчева

÷ена и плащане
 лиентът може да заплати об€вената цена само в български лева. “ова е цената, от показвани€ към момента на поръчката рекламен спот или от офертата в интернет. ѕлащането може да стане чрез наложен платеж при получаването на пратката или по банков път след потвърждаване на поръчката.
÷ената от телевизионни€ спот или от офертата по интернет към момента на поръчването включва цената на стоката, както и стойността на застраховката и начисленото ƒƒ—.
ќсвен това клиентът следва да заплати стойността на всички допълнителни услуги: †подаръчна опаковка, изпращане и пощенските разходи по доставката до посочени€ адрес.

ƒоставка на продуктите
ƒоставката се извършва до посочени€ от ¬ас адрес при подаване на за€вката.

—рок на доставка
—рокът на доставка, за мебели и стоки, които не са налични на склад, †е до 20 работни дни. јко продуктът е на склад срокът може да бъде значително по-кратък. ¬ случай на гол€мо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките, срокът може да се удължи.

Ќаличност на продуктите
јко след направена поръчка "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ установи, че поръчаната стока не е в наличност или по н€какви причини не може да бъде доставена, "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ може да предложи стока с равностойно качество и цена или да не приеме/потвърди поръчката на клиента.
ќфертата за заместваща доставка или известието за неприемането/отказа за потвърждение на поръчката на клиента следва да бъдат направени възможно най-скоро след подаването на поръчката от клиента. ¬ случай на вече извършено плащане за стока, ко€то клиентът е поръчал, чи€то доставка не може да бъде приета, "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ следва да възстанови плащането.

√аранци€
"»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ гарантира, че към момента на изпращане продуктът н€ма недостатъци, които да намал€т стойността му или годността му за обичайна употреба.
¬еднага след пристигането на доставката, в срок от една седмица, клиентът следва да провери дали е пълна и дали евентуално има н€какви недостатъци. ¬ случай, че има отклонени€, следва незабавно да уведоми за т€х. ѕри по€вата на скрити дефекти, следва да уведоми веднага след установ€ването им в рамките на гаранционни€ срок, който започва да тече от изпращането на пратката.
¬ случай на непълна доставка, "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ следва незабавно да достави липсващите продукти. ¬ останалите случаи "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ има право да извърши ремонт на дефектната част или да замени продукта с нов.
јко повторна поправка не е успешна или заместващата доставка отново не е задоволителна, то клиентът има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.
√аранци€та не може да бъде приета за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта или от натоварване му над нормалното от страна на клиента, както и за бързоизносващите се части.
ѕри покупка на продукт, клиентът има възможност да го изпробва и в срок от 7 дни, да го изпрати обратно на"»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ като изтъкне причините за това. “ози срок започва да тече от ден€ следващ приемането на продукта от клиента, а за спазването на срока важи датата на изпращането му обратно на"»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ.
”словието е, продуктът да не е повреден или видимо използван, както и да е платена таксата по пощенските разходи за връщането.  лиентът носи отговорност за пратката и нейната документаци€. јко клиентът е върнал продукта в срок и съобразно изисквани€та, "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ следва да върне вече заплатената покупна цена.
»зпращането на стока до сервиза е за сметка на клиента.

«ащита на личните данни

ѕредостав€нето на личните данни от ѕотребител€ е доброволно.

—ъобразно «акона за защита на личните данни, ѕотребител€т има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при ползване от него на сайта, както и на поправка на тези лични данни.

Д»нтериор "ќќƒ се задължава да защитава предоставените от ¬ас лични данни по време на регистраци€та ¬и в сайта. ѕодадената от ¬ас информаци€ е конфиденциална и н€ма да бъде предостав€на на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, ко€то ще обслужи за€вката ¬и). ƒостоверността на личните данни се провер€ва и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката ¬и. Д»нтериор "ќќƒ ще използва личните ¬и данни само, за да може да изпълни поетите към вас ангажименти предполагащи употребата им Ц изпълнение на поръчка, отговор на запитване, изготв€не на оферти и специални предложени€ по желание на потребител€.ƒостъп до предоставената лична информаци€ може да получи само оторизиран държавен орган, само при определените от закона случаи и при изрично искане за това.

»зползвайки този сайт потребител€т дава съгласието си за събирането и изполването на информаци€та по посочени€ по-горе начин.

ѕравно регулиране
«а правните и търговските отношени€ между "»Ќ“≈–»ќ–" ќќƒ и клиентите важи българското право.

 

гр.–усе, офис - 0888741409
гр. —офи€, кв."ћанастирски ливади",
ул."ѕирин" 79-ј, тел.: 0887 057 147