Количката Ви е празна.

Интериорни салони - www.evian.bg
 

small-stalmot
Механизми за мебели

Интериорни проекти и реализации

Аксесоари

Мебели, столове, мивки


 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG16RFOP002-2.073-11754-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Eропейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

На 02.09.2020 г. „ИНТЕРИОР“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-11754-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Бюджет на проекта: 10 000.00 лева от които 8 500.00 лева европейско и 1 500.00 лева национално съфинансиране. Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими запреодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност,настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. /наеми на складова база/

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Резултати: изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Начало: 02.09.2020 г.

Край: 02.12.2020 г.

 

гр.Русе, офис  Площад Свобода №7 - тел.:0888741409
гр. София, кв."Цариградски комплекс",
бл. 284 вх.А партер, тел.: 0887 057 147