Количката Ви е празна.

Начало


Общи условия за сключване на сделката
За всички спорове произлизащи във връзка със и от сключването на договора между клиент и фирма "ИНТЕРИОР" ООД за електронна търговия важат следните общи условия в техния актуален вариант към момента на сключване на договора.

Страни по договора

"ИНТЕРИОР" ООД, от една страна и регистриран клиент, от друга страна.

Предмет на договора
"ИНТЕРИОР" ООД продава и доставя продукти до посочения от клиента адрес. Заплащането на продуктите може да бъде направено при доставката или предварително по банков път.

Сключване на договора
Договорът се счита за сключен от момента, в който клиентът приеме предложените от "ИНТЕРИОР" ООД условия по сделката, направи поръчка и я потвърди. Направена поръчка се счита за анулирана, когато клиентът не потвърди същата.
Поръчки могат да се правят както през интернет, така и на телефони:

0888741409

Лице за контакт - Евелина Стойчева

Цена и плащане
Клиентът може да заплати обявената цена само в български лева. Това е цената, от показвания към момента на поръчката рекламен спот или от офертата в интернет. Плащането може да стане чрез наложен платеж при получаването на пратката или по банков път след потвърждаване на поръчката.
Цената от телевизионния спот или от офертата по интернет към момента на поръчването включва цената на стоката, както и стойността на застраховката и начисленото ДДС.
Освен това клиентът следва да заплати стойността на всички допълнителни услуги:  подаръчна опаковка, изпращане и пощенските разходи по доставката до посочения адрес.

Доставка на продуктите
Доставката се извършва до посочения от Вас адрес при подаване на заявката.

Срок на доставка
Срокът на доставка, за мебели и стоки, които не са налични на склад,  е до 20 работни дни. Ако продуктът е на склад срокът може да бъде значително по-кратък. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките, срокът може да се удължи.

Наличност на продуктите
Ако след направена поръчка "ИНТЕРИОР" ООД установи, че поръчаната стока не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена, "ИНТЕРИОР" ООД може да предложи стока с равностойно качество и цена или да не приеме/потвърди поръчката на клиента.
Офертата за заместваща доставка или известието за неприемането/отказа за потвърждение на поръчката на клиента следва да бъдат направени възможно най-скоро след подаването на поръчката от клиента. В случай на вече извършено плащане за стока, която клиентът е поръчал, чиято доставка не може да бъде приета, "ИНТЕРИОР" ООД следва да възстанови плащането.

Гаранция
"ИНТЕРИОР" ООД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
Веднага след пристигането на доставката, в срок от една седмица, клиентът следва да провери дали е пълна и дали евентуално има някакви недостатъци. В случай, че има отклонения, следва незабавно да уведоми за тях. При появата на скрити дефекти, следва да уведоми веднага след установяването им в рамките на гаранционния срок, който започва да тече от изпращането на пратката.
В случай на непълна доставка, "ИНТЕРИОР" ООД следва незабавно да достави липсващите продукти. В останалите случаи "ИНТЕРИОР" ООД има право да извърши ремонт на дефектната част или да замени продукта с нов.
Ако повторна поправка не е успешна или заместващата доставка отново не е задоволителна, то клиентът има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.
Гаранцията не може да бъде приета за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта или от натоварване му над нормалното от страна на клиента, както и за бързоизносващите се части.
При покупка на продукт, клиентът има възможност да го изпробва и в срок от 7 дни, да го изпрати обратно на"ИНТЕРИОР" ООД като изтъкне причините за това. Този срок започва да тече от деня следващ приемането на продукта от клиента, а за спазването на срока важи датата на изпращането му обратно на"ИНТЕРИОР" ООД.
Условието е, продуктът да не е повреден или видимо използван, както и да е платена таксата по пощенските разходи за връщането. Клиентът носи отговорност за пратката и нейната документация. Ако клиентът е върнал продукта в срок и съобразно изискванията, "ИНТЕРИОР" ООД следва да върне вече заплатената покупна цена.
Изпращането на стока до сервиза е за сметка на клиента.

Защита на личните данни
Всички Ваши лични данни необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.

Правно регулиране
За правните и търговските отношения между "ИНТЕРИОР" ООД и клиентите важи българското право.

гр.Русе, офис - 0888741409
гр. София, кв."Манастирски ливади",
ул."Пирин" 79-А, тел.: 0887 057 147